termeni si conditii

1. ACCEPTAREA TERMENILOR
WOE (WOE) acceptă comenzi prin poștă, telefon, fax sau e-mail.Toate comenzile sunt supuse acceptării de către WOE.Comenzile trebuie să includă un număr de comandă de achiziție și să specifice numerele de catalog WOE sau detalii complete ale oricăror cerințe speciale.Comenzile plasate prin telefon trebuie confirmate prin trimiterea unei comenzi de achiziție pe hârtie.Trimiterea unei Comenzi de cumpărare va constitui acceptarea Termenilor și condițiilor de vânzare WOE, stabilite aici și în orice Ofertă furnizată de WOE.
ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE VOR FI DECLARAȚIA COMPLETĂ ȘI EXCLUSIVĂ A TERMENILOR DE ACORD ÎNTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VAI.

2. SPECIFICAȚII PRODUSULUI
Specificațiile furnizate în catalogul WOE, în literatură sau în orice citate scrise sunt menite să fie exacte.Cu toate acestea, WOE își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și nu face nicio pretenție cu privire la adecvarea produselor sale pentru un anumit scop.

3. MODIFICĂRI ȘI ÎNLOCUIRE LA PRODUS
WOE își rezervă dreptul de a (a) face modificări în Produse fără notificare și obligația de a încorpora acele modificări în orice Produs livrat anterior Cumpărătorului și (b) de a expedia Cumpărătorului cel mai recent Produs, indiferent de descrierea catalogului, dacă este cazul.

4. MODIFICĂRILE CUMPĂRĂTORULUI LA COMENZI SAU SPECIFICAȚII
Orice modificare a oricărei comenzi pentru Produse personalizate sau configurate opțional, sau orice comandă sau serie de comenzi similare pentru Produse standard, inclusiv, dar fără a se limita la orice modificări ale specificațiilor pentru Produse, trebuie aprobate în prealabil în scris de către WOE.WOE trebuie să primească cererea de modificare a Cumpărătorului cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data programată de expediere.În cazul modificărilor oricărei comenzi sau specificațiilor pentru
Produse, WOE își rezervă dreptul de a ajusta prețurile și datele de livrare pentru Produse.În plus, Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate costurile asociate cu o astfel de modificare, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile împovărate ale tuturor materiilor prime, lucrărilor în curs și stocurilor de produse finite aflate la îndemână sau comandate care sunt afectate de o astfel de modificare.

5. ANULARE
Orice comandă pentru Produse personalizate sau configurate opțional, sau orice comandă sau serie de comenzi similare pentru Produse standard pot fi anulate numai cu aprobarea prealabilă scrisă a WOE, aprobare care poate fi acordată sau refuzată la discreția exclusivă a WOE.Orice anulare a comenzii, Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate costurile asociate cu o astfel de anulare, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile împovărate ale tuturor materiilor prime, lucrărilor în curs și stocurilor de produse finite aflate la îndemână sau comandate care sunt afectate de o astfel de anulare WOE va depuneți eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a reduce astfel de costuri de anulare.În niciun caz Cumpărătorul nu va fi responsabil pentru mai mult decât prețul contractual al Produselor anulate.

6. PREȚURI
Prețurile de catalog pot fi modificate fără notificare.Prețurile personalizate pot fi modificate cu un preaviz de cinci zile.Nerespectarea modificării prețului pe o comandă personalizată după notificare va fi considerată a fi acceptarea modificării prețului.Prețurile sunt FOB Singapore și nu includ taxele de transport, taxe și asigurare.Prețurile menționate exclud și cumpărătorul este de acord să plătească orice accize federale, de stat sau locale, vânzări, utilizare, proprietate personală sau orice altă taxă.Prețurile oferite sunt valabile 30 de zile, cu excepția cazului în care este menționat altfel.

7. LIVRARE
WOE asigură ambalarea adecvată și va expedia clienților prin orice metodă selectată de WOE, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Comanda de achiziție a Cumpărătorului.După acceptarea unei comenzi, WOE va furniza o dată estimată de livrare și va depune toate eforturile pentru a îndeplini data estimată de livrare.WOE nu este responsabil pentru nicio daune indirecte cauzate de livrarea întârziată.WOE va notifica Cumpărătorul cu privire la orice întârziere anticipată a livrării.WOE își rezervă dreptul de a expedia înainte sau de a reprograma, cu excepția cazului în care Cumpărătorul specifică altfel.

8. TERMENI DE PLATĂ
Singapore: Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate plățile sunt scadente și plătibile în termen de 30 de zile de la data facturii.WOE va accepta plata prin COD, Cec sau un cont stabilit cu WOE.Comenzi internaționale: Comenzile pentru livrare către Cumpărători din afara Singapore trebuie să fie integral plătite anticipat în dolari SUA, prin transfer bancar sau printr-o scrisoare de credit irevocabilă emisă de bancă.Plățile trebuie să includă toate costurile asociate.Scrisoarea de credit trebuie să fie valabilă 90 de zile.

9. GARANȚII
Produse stocate: Produsele optice stoc WOE sunt garantate să îndeplinească sau să depășească specificațiile menționate și să nu prezinte defecte de material sau de manoperă.Această garanție va fi valabilă timp de 90 de zile de la data facturii și se supune Politicii de returnare stabilită în acești Termeni și Condiții.
Produse personalizate: produsele special fabricate sau personalizate sunt garantate a fi lipsite de defecte de fabricație și respectă doar specificațiile dumneavoastră scrise.Această garanție este valabilă timp de 90 de zile de la data facturii și se supune Politicii de returnare stabilită în acești Termeni și Condiții.Obligațiile noastre în temeiul acestor garanții se vor limita la înlocuirea sau repararea sau furnizarea către Cumpărător a unui credit pentru achiziții viitoare în valoare egală cu prețul de achiziție al produsului defect.În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune sau costuri incidentale sau consecutive din partea Cumpărătorului.Remediile de mai sus sunt singurul și exclusiv remediu al Cumpărătorului pentru orice încălcare a garanțiilor din acest contract.Această garanție standard nu se va aplica în ceea ce privește niciun produs care, la inspecția de către Wavelength Singapore, prezintă dovezi de deteriorare ca urmare a abuzului, utilizării greșite, manipulării greșite, modificării sau instalării sau aplicării necorespunzătoare sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de Wavelength. Singapore.

10. POLITICA DE RETURNARE
Dacă Cumpărătorul consideră că un produs este defect sau nu îndeplinește specificațiile menționate WOE, Cumpărătorul trebuie să notifice WOE în termen de 30 de zile de la data facturii și trebuie să returneze bunurile în 90 de zile de la data facturii.Înainte de returnarea produsului, Cumpărătorul trebuie să obțină un NUMĂR DE MATERIAL DE AUTORIZARE DE RETURNARE (RMA).Niciun produs nu va fi procesat fără un RMA.Cumpărătorul trebuie apoi să ambaleze produsul cu grijă și să-l returneze la WOE, cu transportul plătit în avans, împreună cu Formularul de solicitare RMA.Produsul returnat trebuie sa fie in ambalajul original si fara orice defect sau daune cauzate de transport.Dacă WOE constată că produsul nu îndeplinește specificațiile prevăzute la paragraful 7 pentru produsele stoc;
WOE va, la alegerea sa, fie rambursează prețul de achiziție, repare defectul, fie înlocuiește produsul.În cazul neîndeplinirii obligațiilor Cumpărătorului, mărfurile nu vor fi acceptate fără autorizație;Mărfurile returnate acceptabile vor fi supuse taxei de reaprovizionare;Articolele comandate speciale, învechite sau fabricate la comandă nu sunt returnabile.

11. DREPTURILE DE PROPRIETE INTELECTUALĂ
Orice drepturi de proprietate intelectuală la nivel mondial, inclusiv, fără limitare, invenții brevetabile (indiferent dacă sunt solicitate sau nu), brevete, drepturi de brevet, drepturi de autor, lucrări de autor, drepturi morale, mărci comerciale, mărci de servicii, nume comerciale, secrete comerciale de îmbrăcăminte și toate cererile și înregistrările tuturor celor de mai sus care rezultă din îndeplinirea acestor Condiții de vânzare care sunt concepute, dezvoltate, descoperite sau reduse la practică de WOE, vor fi proprietatea exclusivă a WOE.În mod specific, WOE va deține în exclusivitate toate drepturile, titlurile și interesul asupra și asupra Produselor și orice și toate invențiile, lucrările de autor, machetele, know-how-ul, ideile sau informațiile descoperite, dezvoltate, realizate, concepute sau reduse la practică, de către WOE , în cursul executării acestor Condiții de vânzare.